O Programie           ♦ Szkoły           ♦ Galeria           ♦ Kontakt          

MENU
"Zagrajmy o sukces"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Aktualności:


Poznań, 14 czerwca 2013r.


                                                                      Szanowni Państwo
                                                                      Nauczyciele
                                                                      realizujący zajęcia w III edycji
                                                                      projektu „Zagrajmy o sukces”


Dot. realizacji projektu „Zagrajmy o sukces”, Nr POKL.09.01.02-30-265/10.

            Uprzejmie informuję, że Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w dniu 13.06.2013 r. otrzymał środki finansowe z Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i od wczoraj realizowane są przelewy wynagrodzeń nauczycielom, którzy przeprowadzili zajęcia w miesiącach luty-kwiecień 2013 r. (oraz wszystkie zaległe poprawki).Z poważaniem

Marcin Piotrowski
Biuro Projektu
Poznań, 3 czerwca 2013r.


                                                                      Szanowni Państwo
                                                                      Nauczyciele
                                                                      realizujący zajęcia w III edycji
                                                                      projektu „Zagrajmy o sukces”


Dot. realizacji projektu „Zagrajmy o sukces”, Nr POKL.09.01.02-30-265/10.

            Informuję, że z powodu braku przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” mimo wcześniejszych zapewnień nie wypłacił wynagrodzeń nauczycielom, którzy realizowali zajęcia w miesiącach luty-kwiecień 2013 r. (oraz wszystkie zaległe poprawki).
            Nie jest to zależne od nas, za błędne informacje udzielane telefonicznie bardzo przepraszam, jednocześnie prosząc o cierpliwość. Wynagrodzenia zostaną wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu transzy dofinansowania, która wg dzisiejszych ustaleń z WUP, wpłynie w najbliższych dniach.


Z poważaniem

Marcin Piotrowski
Biuro ProjektuUWAGA!Uprzejmie informujemy, iż zajęcia dla uczniów przeprowadzone przez nauczycieli w dniach 19-30 kwietnia 2013r., które nie zostały jeszcze dodane do harmonogramu, zostaną uzupełnione niezwłocznie. Za opóźnienie przepraszamy.

Tym samym ostateczny termin wypełnienia karty pracy w Systemie Obsługi Zajęć Dodatkowych za miesiąc kwiecień, zostaje przesunięty do 15.05.2013r.

Biuro Projektu
Poznań, 06.05.2013 r.


Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne
podczas III edycji projektu „Zagrajmy o sukces”


Dotyczy bieżącego rozliczania się nauczycieli z przepracowanych godzin w Systemie Obsługi Zajęć Dodatkowych, w ramach projektu „Zagrajmy o sukces” w roku szkolnym 2012/2013. /III edycja/.Szanowni Państwo!
          Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19-30 kwietnia 2013 r. z powodów techniczno-organizacyjnych uniemożliwione było planowanie oraz rozliczanie się z przeprowadzonych godzin w Systemie Obsługi Zajęć Dodatkowych. Osoby, które chcąc realizować bieżące lekcje z uczniami, próbowały w tym czasie zaplanować w harmonogramie zajęcia, prosimy o przesłanie na adres sukces@probus-consulting.pl maila z informacją o dniu, godzinie i liczbie godzin zajęć. Na tej podstawie uzupełnimy wpis w Państwa harmonogramie tak aby wszystkie zajęcia prowadzone w miesiącu kwietniu mogły być uwzględnione w karcie pracy. Ze względu na zaistniałą sytuację termin wypełnienia karty pracy w Systemie Obsługi Zajęć Dodatkowych za miesiąc kwiecień, zostaje przesunięty do 10.05.2013 r.

      Jednocześnie informujemy, iż zajęcia które zostały zaplanowane przez nauczycieli do realizacji w miesiącach maj-czerwiec 2013 r. (wpisane do harmonogramu zajęć w Systemie Obsługi Zajęć Dodatkowych), mogą być realizowane i zgodnie z umową zostaną rozliczone i wypłacone na podstawie złożonych kart pracy i rachunków.
          Informujemy, iż zostaną również wypłacone wynagrodzenia za przesłane już do nas rozliczenia miesięcy II-III 2013 r. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy kolejnej transzy dofinansowania.


          W przypadku indywidualnych wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura projektu: telefoniczny (61 677 4153, 22 612 1717) lub mailowy (sukces@probus-consulting.pl oraz systemowysukces@wp.pl).

Biuro Projektu
WESOŁYCH ŚWIĄTZ okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim uczniom i nauczycielom
wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego, Prima Aprilisowego Poniedziałku.


BIURO PROJEKTU

Poznań, 17 stycznia 2013r.


                                                                      Szanowni Państwo
                                                                      Nauczyciele
                                                                      realizujący zajęcia w III edycji
                                                                      projektu „Zagrajmy o sukces”


            Informujemy, że z powodu braku środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” zmuszony jest wstrzymać wypłatę wynagrodzeń nauczycielom, którzy realizowali zajęcia w miesiącach grudniu 2012 r. (oraz wszystkie zaległe rozliczenia za IX-XI, które wpłynęły po terminie).
            Za opóźnienie bardzo przepraszamy, jednocześnie prosząc o cierpliwość. Wynagrodzenia zostaną wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej transzy dofinansowania.


Z poważaniem

Biuro Projektu

BADANIE EWALUACYJNE
PROJEKTU „ZAGRAJMY O SUKCES”Szanowni Państwo,


w związku z realizacją III etapu badań ewaluacyjnych projektu, zgodnie z umową z dnia 30/12/2010 zawartą między firmą IMSG, a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA”, przesyłam Państwu informacje dotyczące zasad wypełniania ankiet przez uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie.

Badanie zostanie przeprowadzone poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Uczniowie i nauczyciele muszą więc wypełnić ankiety podczas zajęć w pracowni, w której znajdują się komputery z dostępem do Internetu. Ankiety dostępne są pod następującymi adresami:
• dla uczniów: http://uczniowie.imsg.pl
• dla nauczycieli: http://nauczyciele.imsg.pl.

Odpowiedni adres należy wpisać w polu adresowym przeglądarki internetowej. Ankieta działa prawidłowo w następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox.

Po wejściu na stronę z ankietą, system poprosi o wpisanie kodu dostępu, tzw. TOKENU. Listę TOKENÓW przydzielonych dla danej szkoły zostanie załączona do niniejszego pisma. Liczba TOKENÓW odpowiada liczbie uczniów i nauczycieli biorących udział w Projekcie.

Prosimy o przekazanie każdemu z uczniów biorących udział w Projekcie jednego TOKENU przeznaczonego dla uczniów oraz każdemu z nauczycieli biorących udział w Projekcie po jednym TOKENIE przeznaczonym dla nauczycieli. Należy przy tym pamiętać, iż każdy TOKEN jest jednorazowy. Można go zatem użyć tylko jeden raz. Ankieta zostanie odblokowana po wpisaniu TOKENU – należy ją wówczas wypełnić w całości, by nie utracić TOKENU. Na końcu pojawi się przycisk ”Wyślij”, który należy wcisnąć, aby przesłać wypełnioną ankietę.

By Państwu ułatwić koordynację projektu, do listy kodów dołączamy kody testowe. Mogą one być przez Państwa użyte w celu zapoznania się z systemem ankietowania przez Internet. Ankiety wysyłane przy użyciu tych kodów nie będą jednak brane pod uwagę.

Liczą się tylko te ankiety, które zostaną odblokowane na podstawie jednorazowego TOKENU dedykowanego dla ucznia bądź nauczyciela.

Proszę również mieć na uwadze, iż badanie jest anonimowe. System nie prosi Państwa o dane osobowe ani inne dane pozwalające na bezpośrednią identyfikację respondenta. Jedyna informacja, jaka zostanie przez system zapisana, to nazwa szkoły, z której pochodzi dana ankieta.

Prosimy, aby ankiety zostały wypełnione w nieprzekraczalnym terminie
- do dnia 30 listopada 2012 roku.
Po tej dacie wszystkie TOKENY stracą ważność.


Liczymy na Państwa współpracę i terminowe wypełnienie ankiet.

W razie jakichkolwiek pytań i problemów, proszę o kontakt pod nr 0032 484/50.57.72 lub adresem email: contact@esocietes.eu.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Łapiński


Z okazji Dnia Nauczyciela

składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych,

spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud

był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Życzymy, abyście nadal wytrwale realizowali jeden z najważniejszych celów,

jakim jest przekazywanie wiedzy oraz wychowywanie dzieci i młodzieży.


Pracownicy Biura ProjektuSzkolenia "Człowiek wobec uzależnień"


Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” widząc potrzebę podniesienia kompetencji w dziedzinie profilaktyki uzależnień, zaprasza nauczycieli gimnazjów województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholowych i narkotykowych) pn. „Człowiek wobec uzależnień” obejmujące: sposoby zapobiegania zagrożeniom wynikającym z używania środków psychoaktywnych, metody udzielania pomocy profilaktyczno-wychowawczej oraz procedury postępowania wobec dzieci i młodzieży w sytuacjach wynikających z zażywania środków psychoaktywnych.

Jednodniowe certyfikowane szkolenia (10 godzin zajęć) poprowadzone zostaną przez trenerów – specjalistów z zakresu szkoleń o tematyce edukacji profilaktyki uzależnień dla nauczycieli (zespół praktyków kierowany przez prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko).

Udział w szkoleniu jest odpłatny: 55 zł od uczestnika (pełny koszt szkolenia wynosi 155 zł, różnica współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego).

Pierwsze z cyklu szkoleń odbędzie się w dniu 20 października 2012 r. w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu, przy ul. H. Sawickiej 22-24, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania szczegółowa informacja zawierająca szczegółowy program zajęć szkoleniowych, terminy szkoleń w innych miastach oraz informację dot. zapisów.

Szczegółowych informacji dot. realizacji szkoleń udziela koordynator projektu
Pan Marcin Piotrowski (tel. 61 677 41 53, 606 657 857; szswielkopolska.marcin@wp.pl).

 

Do pobrania:

1. Szczegółowa informacja

2. Formularz


Rekrutacja uczniów do III edycji projektu
– komunikat dla opiekunów grup


        W związku z rozpoczęciem III edycji projektu w Państwa szkole przypominamy zadaniu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu i wpisaniu danych uczestników do Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych (do dnia 15 września 2012 r.) oraz przekazaniu dokumentów zgłoszeniowych uczestników do Biura Projektu (do dnia 20 września 2012 r.). Do pobrania – formularz zgłoszeniowy ucznia.
        Odnosząc się do kwestii zakupu osobistego sprzętu dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez opiekunów poszczególnych grup tabeli podającej imię i nazwisko dziecka oraz wzrost – do pobrania tabela. Są to informacje niezbędne do dostarczenia dresów sportowych w odpowiednim rozmiarze.
        Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej, celem jak najszybszego dostarczenia do szkół dresów. Ostateczny termin przesłania tabeli do dnia 20 września br. /włącznie/ na adres mailowy: systemowysukces@wp.pl. W przypadku wątpliwości, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Biuro Projektu        W imieniu Biura Projektu „Zagrajmy o sukces” w nowym roku szkolnym 2012/2013 uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty życzymy sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.

        W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i tym samym III edycji projektu przypominamy o podstawowych zadaniach i obowiązkach nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne. Dla odświeżenia podstawowej wiedzy, dot. założeń projektu zamieszczamy materiał ze szkoleń realizowanych w maju i czerwcu br. – do pobrania materiał.

        Pozostałe informacje związane z zakupem dresów dla uczniów oraz sprzętu dla szkół ukażą się w najbliższych dniach.


Z pozdrowieniami
Pracownicy Biura Projektu
Szkolenia dla nauczycieli – III edycja projektu „Zagrajmy o sukces”


        Przypominamy, iż w najbliższych dniach odbędą się jednodniowe specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli ze szkół zakwalifikowanych do III edycji projektu, którzy od września będą prowadzić zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.
        Do szkół 11.05.2012 r. została wysłana informacja dot. wyznaczenia terminów szkoleń. Szkolenia odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2012 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Michała Drzymały w Poznaniu, przy ul. Golęcińskiej 9 oraz w dniach 02 i 03 czerwca 2012 r. w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu, przy ul. Hanki Sawickiej 22-24. Informacja o wyznaczeniu terminów szkoleń została przesłana do szkół.
        Obecność podczas szkolenia jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.
        W przypadkach braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, w wyznaczonym danym dniu, nauczyciel po poinformowaniu biura projektu, zobowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie wskazanym przez SZS „WIELKOPOLSKA”.

Ramowy program szkolenia:
09:00 – 13:00     „Współczesne zaburzenia wychowawcze i patologie społeczne” – wykłady
13:00 – 13:45     Przerwa obiadowa
13:45 – 17:30     Projekt „Zagrajmy o sukces” – aspekty techniczne realizacji projektu.


Biuro ProjektuBADANIE EWALUACYJNE
PROJEKTU „ZAGRAJMY O SUKCES”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją III etapu badań ewaluacyjnych projektu, zgodnie z umową z dnia 30/12/2010 zawartą między firmą IMSG a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA”, przesłaliśmy Państwu pakiet ankiet oraz kart kodowych w wersjach:
• dla uczniów,
• dla nauczycieli (ankiety dla nauczycieli mają już Państwo z poprzedniego badania).
Bardzo proszę o ich poprawne wypełnienie przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie, zgodnie z poniższą instrukcją wypełniania:

Prawidłowe wypełnienie ankiety odbywa się poprzez zakodowanie odpowiedzi respondenta na karcie kodowej. Kodowanie polega na pełnym i starannym zamalowaniu kwadratu znajdującego się po prawej strony litery odpowiadającej wybranej odpowiedzi z ankiety (obszar kwadratów to obszar rozpoznawany przez skaner). Kodowanie można wykonywać za pomocą miękkiego ołówka, długopisu lub flamastra o kolorach: niebieskim lub czarnym.
Jeśli dane pytanie nie dotyczy respondenta, należy je pominąć.
Jeśli w pytaniu należy zaznaczyć jedną odpowiedź, a respondentowi odpowiada kilka, należy zaznaczyć jedną odpowiedź, najbliżej oddającą stan zjawiska.

Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada już ankiety dla Nauczycieli, ich wersja elektroniczna jest dostępna na stronie projektu: http://zagrajmyosukces.pl/

W związku z licznie pojawiającymi się błędami na kartach kodowych z etapu I i II, przypominam Państwu, iż:
• na kartach kodowych nie można korygować odpowiedzi, wycierać, używać ołówka; w razie potrzeby, proszę przydzielić nową kartę kodową, odpowiedzi można też zaznaczać sobie gdzieś na brudno, a dopiero potem wypełnić, na czysto i prawidłowo, kartę kodową,
• kart kodowych nie można kserować,
• przekazanie niestarannie wypełnionych kart kodowych będzie skutkować ich automatycznym pominięciem przez system podczas procedury dekodowania, np. wskutek odczytania zaznaczonych więcej niż 1 odpowiedzi w pytaniach jednokrotnego wyboru,
• Proszę nie wpisywać numeru ankiety.
• Osoba zbierająca karty kodowe powinna wpisać kod szkoły składający się z trzech pierwszych liter nazwy szkoły, jej numeru, jeśli występuje oraz trzech pierwszych liter nazwy miejscowości, w której znajduje się szkoła, np. dla Gimnazjum nr 2 w Poznaniu kod szkoły to „G I M 2 P O Z”. Litery i cyfry powinny wyglądać jak poniżej:
Wypełnione karty kodowe oraz ankiety uprzejmie prosimy przesłać do dnia 08/06/2012 na adres:

Łapiński Wojciech
ul. Długa 47
18-100 Łapy


W razie jakichkolwiek pytań i problemów, proszę o kontakt pod nr 0032 484/50.57.72 lub adresem email: office@imsg.pl.

Z wyrazami szacunkuInnovative Marketing Solutions Group
Market Research and Marketing Consulting


Do pobrania:
Ankieta Nauczyciele
Ankieta Uczniowie
List Przewodni


Poznań, 25 kwietnia 2012 r.


                                                                                Szkoły Gimnazjalne
                                                                                Województwa Wielkopolskiego


Dot. naboru szkół do projektu „Zagrajmy o sukces” na rok szkolny 2012/2013.

            Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zespołu ds. koordynacji wdrażania projektu „Zagrajmy o sukces” na terenie województwa wielkopolskiego, Państwa szkoła została wybrana do realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” w roku szkolnym 2012/2013.
            Uwzględniając Państwa propozycję we wstępnej ankiecie rekrutacyjnej oraz patrząc na nasze możliwości techniczne, do realizacji projektu w Państwa placówce proponujemy określoną w tabeli liczbę uczniów oraz oddziałów (tabela w załączniku).
            Odnosząc się do spotkania, które odbyło się 24 kwietnia br. w Poznaniu, prosimy o przesłanie określonej dokumentacji we wskazanych terminach:
            1) Formularz/tabelę rodzaju zajęć i liczby godzin przypadających dla nauczycieli danej placówki (formularz należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres systemowysukces@wp.pl do dnia 08.05.2012 r.).
            2) Oświadczenie o przystąpieniu do projektu z deklaracją realizacji zajęć dla konkretnej liczby uczniów/oddziałów klasowych (dokument należy przesłać pocztą tradycyjną do biura projektu do dnia 11.05.2012 r.).
            3) Formularze zgłoszeniowe nauczycieli, niezbędne do rejestracji i przygotowania umów (dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną do biura projektu do dnia 15.05.2012 r.).

W przypadku wątpliwości, dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel. 61 677 4153, 61 677 4205 lub e-mailem: systemowysukces@wp.pl.


Z poważaniem

Marcin Piotrowski
Koordynator Projektu
SZS „WIELKOPOLSKA”


Do pobrania:
Deklaracja Samorządu
Formularz zgłoszenia nauczyciela
Liczba godzin nauczycieli do umowy
Oswiadczenie szkoły o przystąpieniu do Projektu 2012
Zestawienie szkół w III edycji


Poznań, 30 marca 2012 r.


                                                                                Szanowni Państwo
                                                                                Nauczyciele
                                                                                realizujący zajęcia w II edycji
                                                                                projektu „Zagrajmy o sukces”Dot. realizacji projektu „Zagrajmy o sukces”, Nr POKL.09.01.02-30-265/10.

Informujemy, że z powodu opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” zmuszony był wstrzymać wypłatę wynagrodzeń nauczycielom, którzy realizowali zajęcia w miesiącach styczniu i lutym 2012 r. (oraz wszystkie zaległe poprawki).
Za opóźnienie bardzo przepraszamy, jednocześnie prosząc o cierpliwość. Wynagrodzenia zostaną wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej transzy dofinansowania.

                                        Z poważaniem
                                        Koordynator Główny Projektu
                                        Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
                                        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

                                        Tomasz Wiktor


Do pobrania:
Pismo
Nabór szkół do III edycji projektu „Zagrajmy o sukces”


            W okresie od marca do czerwca 2012 r. podjęte zostaną działania związane z wytypowaniem kolejnych szkół do III edycji projektu systemowego „Zagrajmy o sukces”, szkoleniem nauczycieli oraz pozostałymi czynnościami niezbędnymi do wdrożenia zadania. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach uruchomione zostaną od września 2012 r.
            Do jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa wielkopolskiego, zainteresowanych uczestnictwem w programie zostało skierowane pismo, z prośbą o wytypowanie szkół gimnazjalnych z terenu gminy, które mogą wziąć udział w realizowanym projekcie.
            Następnie wskazane szkoły powinny wypełnić ankietę rekrutacyjną i przesłać ją na adres mailowy: zagrajmyosukces@umww.pl do dnia 30 marca 2012 r. Dostarczenie ww. dokumentu jest warunkiem niezbędnym, by dana szkoła została włączona w proces naboru.
            Ostatecznego wyboru szkół, które wezmą udział w III edycji programu, dokona Zespół ds. koordynacji wdrażania projektu „Zagrajmy o sukces”.
            Dodatkowych informacji udzielają telefonicznie pracownik Departamentu Sportu i Turystyki pod numerem tel. 61 626 68 52 oraz pracownik SZS „WIELKOPOLSKA” pod numerem tel. 61 677 41 53.

Biuro Projektu

Do pobrania:

Pismo do JST
Ankieta rekrutacyjna
Informacja o projekcie


WYNAGRODZENIA

za styczeń 2012 r.


Uprzejmie informujemy, iż z powodu braku przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą, nie zostały jeszcze wypłacone wynagrodzenia nauczycielom pracującym w miesiącu styczniu br. (oraz wszystkie zaległe poprawki).
Za opóźnienie bardzo przepraszamy.

Prosimy o cierpliwość, wynagrodzenia zostaną wypłacone jak tylko otrzymamy transzę dofinansowania.

Z pozdrowieniami

Biuro Projektu


Przekaż swój 1% podatku na


Szkolny Związek Sportowy

"WIELKOPOLSKA"

KRS 0000028529


Czytaj dalej...Poznań, 09 listopada 2011 r.


BADANIE EWALUACYJNE


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z założeniami w szkołach biorących udział w zadaniu (II edycja) przeprowadzone zostanie badanie ewaluacyjne projektu „Zagrajmy o sukces”.
Do szkół zostaną przesłane pakiety ankiet oraz kart kodowych w wersjach dla uczniów i nauczycieli. Pierwsza, dla uczniów składać się będzie z 93 pytań. W ankiecie zamieszczone zostały pytania zamknięte. Struktura ankiety wymuszać będzie udzielania odpowiedzi precyzyjnych według kafeterii TAK, NIE, BARDZO, CZĘSTO, RZADKO lub innych wskaźników dających podstawę do jednoznacznego określenia opinii respondenta na diagnozowany problem.
Pytania w ankiecie dotyczą następujących obszarów:
• kultura fizyczna jako dziedzina kultury ogólnej,
• kultura fizyczna a zdrowie,
• kultura fizyczna a osobowość,
• bariery uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,
• stosunek do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
• poziomu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
• metryczki danych o respondencie.

Druga ankieta skierowana jest do nauczycieli. Składa się ona z 42 pytań zamkniętych. Pytania w ankiecie dotyczą następujących obszarów:
• poziomu agresji wśród uczniów,
• poziomu agresji między uczniami a nauczycielami,
• wykorzystanie zajęć sportowych do zmniejszenia poziomu agresji i patologii wśród uczniów,
• stosunku nauczycieli do kultury fizycznej,
• metryczki danych o respondencie.

Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostanie przez podwykonawcę projektu,
firmę Innovative Marketing Solutions Group.

Szczegółowa informacja dot. sposobu wypełniania ankiet do pobrania.


Wypełnione karty kodowe uprzejmie prosimy przesłać do dnia 30.11.2011 r.
na adres:

Łapiński Wojciech
ul. Długa 47
18-100 Łapy


W przypadku wątpliwości, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Z pozdrowieniami

Biuro ProjektuPoznań, 01 września 2011 r.


Szkoły Gimnazjalne
                        Województwa Wielkopolskiego

Opiekunowie grup


Realizacja projektu „Zagrajmy o sukces” w roku szkolnym 2011/2012 /II edycja/.


      W imieniu Biura Projektu „Zagrajmy o sukces” w nowym roku szkolnym 2011/2012 uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty życzymy sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.

      W związku z uczestnictwem Państwa szkoły w projekcie „Zagrajmy o sukces” przypominamy o podstawowych zadaniach i obowiązkach nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne – do pobrania harmonogram.
Dla odświeżenia podstawowej wiedzy dot. założeń projektu zamieszczamy materiał ze szkoleń realizowanych w maju i czerwcu br. – do pobrania materiał.

      Odnosząc się do kwestii zakupu osobistego sprzętu dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez opiekunów poszczególnych grup tabeli podającej imię i nazwisko dziecka oraz wzrost – do pobrania tabela.
Są to informacje niezbędne do dostarczenia dresów sportowych w odpowiednim rozmiarze.
      Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej, celem jak najszybszego dostarczenia do szkół dresów. Ostateczny termin przesłania tabeli do dnia 20 września /włącznie/ na adres mailowy: zagrajmyosukces@umww.pl.
W przypadku wątpliwości, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Z pozdrowieniami

Biuro Projektu~ WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI ~


Uprzejmie informujemy, iż z powodu braku przekazania środków finansowych przez Instytucję Wdrażającą,
nie zostały jeszcze wypłacone wynagrodzenia nauczycielom pracującym w miesiącu maju (oraz wszystkie zaległe poprawki).
Za opóźnienie bardzo przepraszamy.
Prosimy o cierpliwość, wynagrodzenia zostaną wypłacone jak tylko otrzymamy transzę dofinansowania.
Pozdrawiamy

Biuro Projektu


~ Rozliczenie i sprawozdawczość w roku szkolnym 2010/2011 ~


Dyrektorzy
                    Szkół Gimnazjalnych

              Trenerzy Projektu
              „Zagrajmy o sukces”

Szanowni Państwo,

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
przypomina, iż udział Państwa Szkół w realizacji Projektu „Zagrajmy o sukces” zobowiązuje
m.in. do przestrzegania zapisów umowy podpisanej przez Opiekunów Grup oraz Nauczycieli,
w tym do rejestrowania się w Systemie Obsługi Zajęć Dodatkowych i uzupełnianie w nim na bieżąco niezbędnych informacji.
W związku z niewywiązywaniem się Państwa Szkół z powyższych zapisów
proszę o zmobilizowanie nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu do niezwłocznego nadrobienia zaległości.
Praca z Systemem warunkuje rzetelną sprawozdawczość, w tym potwierdzenie prawidłowego wydatkowania środków.
Dlatego też do momentu uzupełnienia danych w Systemie, nauczycielom, którzy posiadają zaległości,
zostanie wstrzymana wypłata wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia.
Loginy i hasła potrzebne do zalogowania się w Systemie przesłane zostały na początku roku 2011.
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nauczyciele nie znają swoich haseł, proszę o pilne zgłoszenie się w tej sprawie do Biura Projektu.


Z poważaniem

Dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki UMWW
Tomasz Wiktor

Koordynator Główny Projektu
„Zagrajmy o sukces”~ Dot. realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” w roku szkolnym 2011/2012 ~


W imieniu Biura Projektu „Zagrajmy o sukces” bardzo dziękujemy za terminową przesyłkę formularzy z danymi osobowymi nauczycieli.
Aby móc ostatecznie przygotować umowy dla prowadzących zajęcia w terminie przed planowanymi szkoleniami,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie na adres e-mail zagrajmyosukces@umww.pl
Pobierz:
TABELA

Będziemy wdzięczni za pilne potraktowanie sprawy.


Informujemy również, że w najbliższych dniach prześlemy na adresy e-mailowe szkół, formularz wyboru sprzętu dla szkół,
termin wyboru będzie przedłużony do 15 czerwca br.

Pozdrawiamy

Biuro Projektu~ BADANIE EWALUACYJNE – KOLEJNY ETAP ~


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z założeniami w szkołach biorących udział
w I edycji projektu przeprowadzony zostanie kolejny etap badania ewaluacyjnego projektu „Zagrajmy o sukces”.
Realizacja badania zlecona jest podmiotowi zewnętrznemu – firmie Innovative Marketing Solutions Group – poniżej przekazujemy komunikat:


Szanowni Państwo!

W związku z realizacją pierwszego etapu badań ewaluacyjnych projektu, zgodnie z umową z dnia 30/12/2010
zawartą między firmą IMSG a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA”,
informuję, iż w obu edycjach stosowane są dokładnie te same ankiety i zestawy pytań.
Taki zabieg ma na celu porównanie postaw/zjawiska w dwóch punktach czasowych: przed i po realizacji projektu.
Na tej podstawie zostanie dokonana ocena efektywności całego projektu oraz realizacji jego założeń.
Przy wypełnianiu kart kodowych, zarówno przez uczniów jak i przez nauczycieli proszę posłużyć się kwestionariuszami nadesłanymi Państwu przy pierwszej edycji.
O ile ich Państwo nie posiadają, uprzejmie proszę o skorzystanie z załączonych wersji elektronicznych ankiet – do pobrania

1. Pobierz:
ANKIETA NAUCZYCIEL

2. Pobierz:
ANKIETA UCZEŃ


Chciałbym także ponownie prosić Państwa o zastosowanie się do wskazówek zawartych w piśmie przewodnim z dnia 09/05/2011
Zobacz:
PISMO

Jedynie ich rzetelne przestrzeganie zapewni wysoką jakość zbieranych danych.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Łapiński
Managing Director

Innovative Marketing Solutions Group
Market Research and Marketing Consulting~ WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI ~


Uprzejmie informujemy, iż z powodu braku przekazania środków finansowych przez Instytucję Wdrażającą,
nie zostały jeszcze wypłacone wynagrodzenia nauczycielom pracującym w miesiącu marcu (oraz wszystkie zaległe poprawki).
Za opóźnienie bardzo przepraszamy.
Prosimy o cierpliwość, wynagrodzenia zostaną wypłacone jak tylko otrzymamy transzę dofinansowania.
Pozdrawiamy

Biuro Projektu


Informacja dla szkół wybranych do realizacji projektu w roku szkolnym 2011/2012


Szanowni Państwo,
odnosząc się do realizacji projektu "Zagrajmy o sukces",
zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie pisma ZOBACZ oraz deklaracji ZOBACZ
do Państwa jednostek nadzoru (Samorządów).
Państwo posiadają kontakt z osobami z Samorządu bezpośrednio nadzorującymi
szkoły, co ułatwi i tym samym przyspieszy przepływ informacji.
W załączeniu wzór deklaracji (porozumienia partnerskiego), określającej zasady współpracy w ramach realizacji projektu.
Uprzejmie prosimy o wydrukowanie 2 egzemplarzy i wypełnienie części dot. danych samorządu,
i podpisanie przez osobę upoważnioną (górna część, w dolnej natomiast beneficjent projektu złoży podpis Prezes SZS „WLKP”)
i przesłanie do biura projektu /Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”, 61-777 Poznań, ul. Woźna 12/, do dnia 15.04.2011 r.
Z góry bardzo dziękujemy za pomoc, w przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

1. Pobierz:
PISMO

2. Pobierz:
DEKLARACJA

Pozdrawiamy

Biuro Projektu


Spotkanie informacyjno-szkoleniowe
dla szkół biorących udział w programie "ZAGRAJMY O SUKCES"
w roku szkolnym 2011/2012


31 marca 2011r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące aspektów technicznych realizacji projektu „Zagrajmy o sukces”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół, które zostały wybrane do realizacji projektu w roku szkolnym 2011/2012.
Zobacz:
PREZENTACJA

Wybrane szkoły prosimy o przesyłanie dokumentacji.
Dokumentacje dokładnie wypełnioną, we wskazanych miejscach przystawione pieczątki i podpisaną wysyłamy tradycyjną pocztą
na adres biura projektu w określonych terminach. Nie wywiązanie się z terminu (liczy się data wpływu)
spowoduje skreślenie z listy szkół biorących udział w programie.

Dokumenty:
1.Oświadczenie o przystąpieniu do projektu z deklaracją realizacji zajęć dla konkretnej liczby uczniów/oddziałów klasowych
(dokument należy przesłać do biura projektu do dnia 15.04.2011 r.)
Pobierz:
OŚWIADCZENIE

2. Formularze zgłoszeniowe nauczycieli, niezbędne do rejestracji i przygotowania umów
(dokumenty należy przesłać do biura projektu do dnia 30.04.2011 r.)
Pobierz:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA

Pozdrawiamy

Biuro Projektu


SPRAWOZDAWCZOŚĆ NAUCZYCIELI Z REALIZACJI ZAJĘĆ


Odnosząc się do kwestii sprawozdawczości nauczycieli z realizacji zajęć w poszczególnych miesiącach,
uprzejmie prosimy osoby, które do tej pory nie rozliczyły się z przeprowadzenia zajęć w miesiącach wrzesień 2010 r. – styczeń 2011 r. (błędnie wypełnione karty pracy),
o uzupełnienie dokumentacji do dnia 05 kwietnia 2011 r.
Brak dostarczenia poprawnie wypełnionych kart pracy skutkować będzie niezaliczeniem przepracowanych godzin
i tym samym niewypłaceniem wynagrodzenia.
Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.
W przypadku wątpliwości, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Pozdrawiamy

Biuro Projektu


Nabór szkół do projektu na rok szkolny 2011/2012


W okresie od lutego do czerwca 2011 roku podjęte zostaną prace związane z wytypowaniem kolejnych szkół do projektu,
szkoleniem nauczycieli oraz pozostałymi czynnościami niezbędnymi do wdrożenia zadania.
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach uruchomione zostaną od września 2011 r.
Informujemy, iż szkoły gimnazjalne zainteresowane udziałem w projekcie, które nie zostały wskazane przez Samorządy Województwa Wielkopolskiego,
mogą również wziąć udział w naborze do projektu.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres mailowy: zagrajmyosukces@umww.pl do dnia 25 lutego 2011 r.
Dostarczenie dokumentu jest niezbędnym warunkiem do przystąpienia szkoły w procesie naboru do projektu.

Pozdrawiamy

Biuro Projektu


DO POBRANIA:
Ankieta rekrutacyjna

BADANIE EWALUACYJNE


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z założeniami w szkołach biorących udział
w zadaniu przeprowadzone zostanie badanie ewaluacyjne projektu „Zagrajmy o sukces”.
Do szkół zostaną przesłane pakiety ankiet oraz kart kodowych w wersjach dla uczniów i nauczycieli.

Pierwsza, dla uczniów składać się będzie z 93 pytań. W ankiecie zamieszczone zostały pytania zamknięte.
Struktura ankiety wymuszać będzie udzielania odpowiedzi precyzyjnych według kafeterii TAK, NIE, BARDZO, CZĘSTO, RZADKO lub innych wskaźników dających podstawę do jednoznacznego określenia opinii respondenta na diagnozowany problem.
Pytania w ankiecie dotyczą następujących obszarów:
• kultura fizyczna jako dziedzina kultury ogólnej,
• kultura fizyczna a zdrowie,
• kultura fizyczna a osobowość,
• bariery uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,
• stosunek do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
• poziomu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
• metryczki danych o respondencie.

Druga ankieta skierowana jest do nauczycieli. Składa się ona z 42 pytań zamkniętych.
Pytania w ankiecie dotyczą następujących obszarów:
• poziomu agresji wśród uczniów,
• poziomu agresji między uczniami a nauczycielami,
• wykorzystanie zajęć sportowych do zmniejszenia poziomu agresji i patologii wśród uczniów,
• stosunku nauczycieli do kultury fizycznej,
• metryczki danych o respondencie.

Pozdrawiamy

Biuro Projektu


ZOBACZ WIĘCEJ:
BADANIA EWALUACYJNE

PITY za rok 2010Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”
rozpoczął wysyłanie pitów za rok 2010.
W związku z bardzo dużą ilością rozliczeń prosimy o cierpliwość.
Do każdej osoby wysyłamy PIT na adres domowy.

Pozdrawiamy

Biuro Projektu


Informacje o szkołach i zdjęciaPod nazwami szkół umieściliśmy informacje o szkołach i zdjęcia,
które Państwo do nas przysłali.
Szkoły, które tego jeszcze nie zrobiły prosimy o nadrobienie zaległości.
Cały czas prosimy o fotki z przeprowadzanych zajęć, jak również zdjęcia w dresach,
byśmy mogli poszerzać naszą galerię zdjęć.

Pozdrawiamy

Biuro Projektu


Prosimy o uważne wypełnianie rachunków za przepracowane miesiące!

Prosimy zwracać uwagę:
* na daty, aby zgadały się z danym miesiącem (nie kopiujemy z poprzedniego miesiąca), jak również daty – umowy zlecenia.
* wpisanie nazwy przeprowadzonych zajęć
* podpisy składamy w dwóch miejscach:
- podpis składającego oświadczenie
- data i podpis zleceniobiorcy
*dokładny numer konta !!! bardzo ważne ! proszę nie kopiować z poprzednich miesięcy z błędami,
bo powoduje to, że co miesiąc musimy szukać w Państwa dokumentach poprawny numer co zabiera nam sporo czasu przy takiej ilości osób.
Od przyszłego miesiąca zły numer konta na rachunku lub jakiekolwiek braki spowodują, że będą Państwo musieli wysłać drugi raz rachunek
i przez to wynagrodzenie wpłynie na Państwa konto z opóźnieniem.

Pozdrawiamy

Biuro Projektu


Rozliczenie pracy za miesiąc listopad!

Prosimy o staranniejsze wypełnianie kart pracy i rachunków.
Prosimy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie rubryki były wypełnione (numer umowy, suma godzin, nazwa grupy, data podpisania umowy, data wystawienia rachunku, numer konta – prawidłowy (26 cyfr), podpisy we właściwych miejscach)
Raport z monitorowania zadań !!!
Każda odpowiedź na pytanie powinna obejmować minimum 4-5 zdań.
W drukach do pobrania załączony jest nowy wzór karty pracy z pomocniczą instrukcją.
Jeżeli będzie brak wypełnienia jakiejkolwiek rubryki albo raport będzie zbyt ubogi to uznajemy to za błąd formalny i karta będzie uznawana jako do poprawy.

Biuro Projektu


UWAGA! PILNE!!!

Odnosząc się do realizacji projektu w zakresie zakupu osobistego sprzętu dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez opiekunów poszczególnych grup tabeli podającej imię i nazwisko dziecka oraz wzrost.

Są to informacje niezbędne do dostarczenia dresów sportowych w odpowiednim rozmiarze.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej, celem jak najszybszego dostarczenia do szkół dresów. Prosimy o przesłanie tabeli do dnia 19 listopada /włącznie/ na adres mailowy zagrajmyosukces@umww.pl.

W przypadku wątpliwości, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Z poważaniem

Koordynator Projektu

Marcin Piotrowski

Załącznik - tabela wzrostu uczniówRozliczenie pracy za miesiąc wrzesień!

Nauczycieli, którzy pracowali we wrześniu i dostarczyli dokumentację rozliczeniową (kartę pracy + rachunek), a nie otrzymali do tej pory wynagrodzenia, uprzejmie prosimy o ponowne przesłanie poprawionych kart pracy.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.
Jednocześnie prosimy przy wypełnianiu karty pracy zwracać uwagę na to, aby uzupełniać wszystkie rubryki /m.in. numer umowy, miesiąc/rok pracy, suma godzin/. W przypadkach braku wypełnienia tych rubryk będzie to uznawane za błąd formalny i karta będzie uznawana do poprawy.
W drukach do pobrania załączamy nowy wzór karty pracy z instrukcją wypełniania. Karty, które zostały dotychczas przesłane wg starego wzoru są ważne.
Komunikat dotyczy nauczycieli, którzy nie kontaktowali się jeszcze z biurem projektuw sprawie kart pracy za miesiąc wrzesień.

Biuro Projektu


Informacja dla opiekunów grup w programie „Zagrajmy o sukces” dot. Systemu Obsługi Zajęć

Informujemy, że na osobiste adresy mailowe opiekunów grup zostały wysłane loginy oraz hasła potrzebne do zalogowania się w Systemie Obsługi Zajęć Pozalekcyjnych. Prosimy o pilną rejestrację i wpisanie danych uczniów uczestniczących w zajęciach. Jest to niezbędne do dalszego procesu uruchomienia i funkcjonowania Systemu. Dopiero po wpisaniu danych uczniów będzie możliwe wpisywanie harmonogramu zajęć oraz obecności uczniów.
W przypadku nie otrzymania loginu i hasła przez któregoś z opiekunów, co może wynikać m.in. z podanego błędnego adresu mailowego, prosimy o pilny kontakt mailowy do biura projektu /zagrajmyosukces@umww.pl/, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz prawidłowego adresu mailowego.

Biuro Projektu


SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z PRZEPROWADZONYCH
ZAJĘĆ ZA WRZESIEŃ 2010

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zajęć w miesiącu wrześniu uprzejmie prosimy przesyłać do Biura Projektu, w terminie 01-05 października 2010 r. /decyduje data stempla pocztowego/.
W zakres dokumentacji rozliczeniowej wchodzi:
1) Karta pracy – druk dostępny w zakładce „druki do pobrania”;
2) Rachunek do umowy zlecenia – druk dostępny w zakładce „druki do pobrania”, do rachunku dołączona jest instrukcja dot. prawidłowego wypełnienia rachunku.
3) Prosimy o przesłanie mailowo informacji ogólnej o szkole na stronę internetową projektu (nie dotyczy nauczycieli, którzy już wywiązali się z obowiązku).

Informujemy, że numer każdej umowy zlecenie nauczyciela jest taki sam jak nadany Państwu numer upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – numer umowy potrzebny jest do wpisania w kartę pracy.


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z podanymi informacjami na szkoleniach dziennik elektroniczny do wpisywania danych związanych z realizacją zajęć, m.in. obecność uczniów, harmonogram zajęć, itp., zacznie dopiero funkcjonować – dokładną datę uruchomienia systemu podamy w najbliższym czasie.
Stąd tymczasowo prosimy o planowanie zajęć w harmonogramie na papierze /forma dowolna/, tak żeby dane móc przenieść po uruchomieniu systemu elektronicznego. Harmonogramu nie ma potrzeby wysyłać do biura projektu.

Podział 150 godzin zajęć rocznie dla jednego oddziału klasowego:
· Zajęcia ICT /Informatyczne/ – 30 godzin
· Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 23 godziny
· Języki obce – 30 godzin
· Pomoc psychologiczna – 22 godzin
· Zajęcia sportowo-wychowawcze – 45 godzin


Uprzejmie informujemy, iż uległa zmiana miejsca jednodniowych szkoleń dla nauczycieli, zaplanowanych na 04 i 05 września 2010 r.
Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7, przy ul. Galileusza 14 w Poznaniu (osiedle Kopernika).
Za zmianę miejsca uprzejmie przepraszamy.

Biuro Projektu

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Zostały zmienione numery telefonu
do Biura Projektu "Zagrajmy o sukces".
Nowe numery to: 61 677 41 53 lub 61 677 42 05
Prosimy o kierowanie zapytań na te numery!


Uprzejmie informujemy, iż jednodniowe specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, którzy od września będą prowadzić w szkołach pozalekcyjne zajęcia dla uczniów, odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2010 r. w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu, przy ul. Hanki Sawickiej 22-24 oraz w dniach 04-05 września 2010 r. w Gimnazjum nr 63 w Poznaniu, przy ul. Drzymały 4/6.
Obecność podczas szkolenia jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.

W przypadkach braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, we wskazanym w zaproszeniu dniu, nauczyciel po poinformowaniu biura projektu, zobowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie wskazanym przez SZS „WIELKOPOLSKA”.


Program:
09:00 – 13:00 „Współczesne zaburzenia wychowawcze i patologie społeczne” – wykład
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 18:00 Projekt „Zagrajmy o sukces” – aspekty techniczne realizacji projektu.


DO POBRANIA:
Podstawowe informacje na temat projektu "Zagrajmy o sukces"